Mgr. Aneta Mirová

advokátní koncipientka

  • aneta.mirova@akstefanova.cz
V průběhu studia jsem pracovala zejména jako právní asistentka v advokátní kanceláři, kde jsem se zabývala především náhradou škody, odpovědností za škodu a právy spotřebitele. Dále jsem také vykonávala praxi v Občanské poradně, na Okresním státním zastupitelství v Karviné a na Nejvyšším soudě České republiky. V advokátní kanceláři ŠTEFAN | ŠTEFANOVÁ se ve své praxi na pozici advokátní koncipientky zaměřuji především na sporovou agendu, vymáhání pohledávek, exekuční řízení a insolvenční řízení.