Mgr. Hana Štefanová

advokát

  • +420 272 701 531
  • hana.stefanova@akstefanova.cz

V rámci své právní praxe se dlouhodobě specializuji na vymáhání pohledávek. V této oblasti se pohybuji více než 10 let. Zaměřuji se rovněž na oblast bankovnictví a pojišťovnictví.

Podstatnou část mé praxe tvoří zastupování klientů při vedení sporové agendy (soudní spory, rozhodčí řízení, arbitráže), jakož i všechny právní služby spojené s insolvenčním řízením.

S ohledem na moji bohatou praxi v oblasti managementu se zaměřuji také na řízení lidských zdrojů a pracovní právo, ve kterém svým klientům rovněž poskytuji komplexní poradenství.